آموزش نحوه ترسیم خط رگرسیون در SPSS را نشان می دهد. ما شما را تشویق می کنیم که با بارگیری و باز کردن داده ها از job_performance.sav، که بخشی از آن را در زیر نشان داده شده است ، این کار را دنبال کنید.

داده های ما اساساً فقط دارای نمرات عملکرد شغلی و ضریب هوشی، انگیزه و حمایت اجتماعی هستند که -گویا- به عملکرد شغلی کمک می کنند. بخشی از معانی متغیر ها در زیر نشان داده شده است.

برای این داده ها، معمولاً ما همه پیش بینی ها را با استفاده از رگرسیون چندگانه به طور همزمان بررسی می کنیم. اما این آموزش محدود به رابطه بین انگیزه و عملکرد شغلی خواهد پرداخت. یعنی فعلاً از ضریب هوشی و حمایت اجتماعی چشم پوشی خواهیم کرد.

خط رگرسیونی مرحله 1: نمودار پراکنش

بنابراین رابطه بین عملکرد شغلی و انگیزه چگونه است؟ بهترین روش برای فهمیدن، اجرای نمودار پراکنش این دو متغیر است که در زیر نشان داده شده است. پس از انجام این کار ، ما یک خط رگرسیونی به طرح خود اضافه خواهیم کرد تا ببینیم آیا تناسب منطقی با نقاط داده ها دارد یا خیر.

همانطور که در زیر نشان داده شده است ، 1 ما معمولاً مقادیر داده متغیر وابسته خود را بر روی محور y رسم می کنیم. 3 در این مرحله می توانید عنوانی را اضافه کنید اما فعلاً از آن چشم پوشی می کنیم.

دستور اساسی نمودار پراکنش در SPSS

*Simple scatterplot with performance on y-axis, motivation on x-axis.

GRAPH
/SCATTERPLOT(BIVAR)=mot WITH perf
/MISSING=LISTWISE.

مرحله 2: افزودن خط رگرسیون

با دوبار کلیک بر روی نمودارپراکنش در پنجره نمایشگر خروجی ، Chart Editor باز خواهید شد. با رفتن به Fit line at total   بلافاصله خط رگرسیون مورد نظر را به نمودار پراکنش ما اضافه می کند. لازم نیست هیچ یک از تنظیمات پیش فرض را تغییر دهیم. ما فقط می توانیم گفتگو را ببندیم.

نتیجه

برای یک نمودار زیباتر ، می توانید به صورت دستی تا حدودی آن را تغییر دهید-دوباره ، برای باز کردن نمودار ویرایشگر ، روی آن دوبار کلیک کنید. ما سعی میکنیم در SPSS نموداری ایجاد کنیم که نمودار پراکنش را با یک خط رگرسیون ایجاد کند اما عناصر تازه اضافه شده تحت تأثیر آن قرار نگرفتند بنابراین کار نکریم.

 اما آیا نتایج درست است؟

سهولت اضافه کردن خط رگرسیون بدون اجرای واقعی REGRESSION ، ما را نسبت به نتایج کمی مشکوک کرد. دستور زیرتولید شده از Analyze  Regression باید یک معادله رگرسیون یکسان با آنچه در نمودار پراکنش ما دارد ، بدست آورد.

 *Simple regression for double checking regression line results.

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT perf
/METHOD=ENTER mot.

نتیجه

همانطور که ملاحظه می شود 1 مقدار مربع R در جدول نمودار پراکنش ما در جدول خلاصه مدل آمده است (بخاطر داشته باشید که ما معمولاً ترجیح می دهیم مربع R تعمیم یافته به جای آن ذکر شود).

2 ،3 ضرایب غیر استاندارد در جدول ضرایب ما نیز با نمودار پراکنش ما مطابقت دارد. پس می توانیم از خط رگرسیونی که به آن اضافه کردیم اطمینان داشته باشیم.

 یادداشت نهایی

 حال اگر به 10 خط رگرسیون نیاز داشته باشم چه می کنم؟ یا 100؟ مطمئناً نمی خواهم 100 نمودار پراکنش را به صورت دستی پردازش کنم. متأسفانه ، من هیچ راهی برای اضافه کردن آنها با دستور پیدا نکردم.

ممنون از مطالعه شما