• فرضیه صفر ANOVA یک طرفه

• مفروضات ANOVA

• نمودار جریان ANOVA در SPSS

 • گفتگوی ANOVA یک طرفه در SPSS

•خروجی ANOVAدر  SPSS

•دستورالعمل های گزارش APA ANOVA

مثالی از  ANOVA- برای تأثیر کودها روی گیاهان

یک کشاورز می خواهد بداند کدام کود برای گیاهان جعفری مناسب است. بنابراین او کودهای مختلف را روی گیاهان مختلف امتحان می کند و بعد از 6 هفته این گیاهان را وزن می کند.  بخشی از داده های جعفری در زیر نشان داده شده است.

داده های تاثیر کودها روی گیاهان در spss

بررسی سریع داده ها – جداسازی(split) هیستوگرام ها

پس از باز کردن داده هایمان در SPSS ، ابتدا ببینیم که اساساً شکل آنها چگونه است. یک روش سریع برای انجام این کار ، بررسی نمودار هیستوگرام “وزن هر کود” به طور جداگانه است. تصویر زیر شما را راهنمایی می کند.

پنجره گفتگوی هیستوگرام در spss

پس از دنبال کردن این مراحل ، با کلیک بر روی دکمه Paste  نتیجه به شکل زیر نمایش داده می شود.

*هیستوگرام های جداسازی شده را اجرا کنید.

GRAPH
/HISTOGRAM=grams
/PANEL COLVAR=fertilizer COLOP=CROSS

نتیجه

نکته مهم این است که این توزیع ها منطقی به نظر می رسند و هیچ تفاوت خاصی را نمی بینیم: به نظر می رسد داده های ما صحیح است ولی در دنیای واقعی داده ها همیشه به این شکل نیستند!

نتیجه گیری: وزن اکثرا  بین 40 تا 65 گرم است و به نظر می رسد که دارای توزیع نرمال هستند.

بررسی حجم و میانگین نمونه

دقیقاً کودها چه تاثیری روی گیاهان داشتند؟ بیایید برخی از آمار توصیفی کودها را جداگانه مقایسه کنیم. سریعترین راه استفاده از MEANS  است که از دستور زیر بدست می آید.

Analyze  —>  Compare Means  —->  Means                        

*جداول توصیفی برای هر گرم کود

means grams by fertilizer
.cells count mean stddev/